kruitmagazijn

1; het contragewelf, 2; de eiken basisconstructie, 3; verluchtingsgaten, 4; dunnere dakconstructie.

Geschiedenis en Huidige Bestemming 

 

Het Fort van Lillo is oorspronkelijk een Nederlandse vesting die in 1578 door de Prins van Oranje werd gebouwd. In 1810 werd er op last van Napoleon het Kruitmagazijn aan toegevoegd.

 

Het diende ter bewaring van 50 ton buskruit. Alle bouwelementen werden zo uitgevoerd dat er op geen enkele wijze aanleiding kon gegeven worden tot vonken of vuur. Mocht een eventuele explosie toch plaats vinden dan zorgde een smalle strook in de dakconstructie ervoor dat de expansie opwaarts gericht werd en het dak er letterlijk afvloog.

 

In 1839, toen Lillo met enige vertraging ‘Belgisch’  werd, nam het vaderlandse leger bezit van het Fort en het Kruitmagazijn. Ze deden wat ze tot op heden nog altijd doen met historische eigendommen: niets. Het verval kon beginnen….

 

Het Kruitmagazijn van Lillo is het laatst overgebleven gebouw in zijn soort.

 

In 2005 werd het verkocht aan Wim Goossens die in Lillo ook het oude gemeentehuis in zijn volle glorie herstelde.

 

In 2008 verkocht hij het Kruitmagazijn aan Kris Dockx en Liesbeth Debra die tot op heden de huidige eigenaars zijn.

Zij restaureerden, volledig in eigen beheer *, zowel de binnenzijde, de buitenkant en de omwalling.

 

Ze gaven het gebouw ook de huidige bestemming als theaterzaal. Vzw L’Embarcadère, die zich als doel heeft gesteld om oude theatertechnieken te bewaren voor de toekomst, heeft hier onderdak gevonden en regelt het volledige beheer. 

 

*Op de overheid dienden ze niet te rekenen, deze kon enkel reageren met een brutale verhoging van het kadastraal inkomen met bijna 800%: het werd fiscaal een ‘bedrijfsgebouw’ omdat er ‘magazijn’ in de naam staat….

Uw Activiteit 

 

Het Kruitmagazijn kan onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden door

derden.

 

Er zijn voldoende faciliteiten voor evenementen met een besloten karakter:

  • Verwarming: elektrisch
  • Moderne toiletinfrastructuur
  • Kleine keuken, koffiezet, koffieservies, koeling, tafels, stoelen en glazen.

 

Voor buitenevenementen in Lillo kan ook gedeeltelijke ondersteuning geboden

worden:

  • Gebruik toiletten, ingang via zijpoort
  • Voorziening water en elektriciteit (3x 220/400volt 32A)

Theaterzaal 

 

De zaal heeft twee niveaus. De gedeeltelijk terug aangebrachte verdieping is voorbehouden voor de ‘Poesje Van Lillo’; het marionettentheater van ‘Den Laesten Stuyver’. Capaciteit: 60 personen.

Op het gelijkvloers treft men de polyvalente theaterzaal met een capaciteit van 70 personen.

 

Ideaal voor lezingen, opvoeringen en voorstellingen met een uitgesproken intiem karakter.

 

De toegankelijkheid is beperkt vanwege het historische karakter van het gebouw.

De eerste verdieping is bereikbaar via twee trappen maar voor wie niet boven geraakt is er

een rechtstreekse video-verbinding met de zaal op het gelijkvloers welke voor iedereen redelijk

toegankelijk is.

Wilde Plannen  

 

De architect Renaat Braem (1910-2001) aan wie we het essay: Het Lelijkste Land ter Wereld  danken kwam in 1957 met een plan om in Lillo Fort op de hoeken van het bastion 15 woontorens te bouwen met elk 40 verdiepingen die huisvesting aan 8000 personen zouden moeten bieden.

Deze plannen werden nooit uitgevoerd. Gelukkig maar.

 

Andere gebouwen van zijn hand: de politietoren aan de Oudaen, de woontoren van Boom, het Bouwcentrum, de Zeevaartschool, de blokken van het Kiel.

Zonder één uitzondering komen deze gebouwen in aanmerking voor het ‘Lelijkste Gebouw van België’.

 

Merkwaardig hoe Antwerpen ruim bedeeld is met gedrochten die zij aan zij staan met pareltjes als het Steen*, de Handelsbeurs*, het Vleeshuis, het Centraal Station, de Kathedraal…

 

* Helaas is de toekomst van deze gebouwen hoogst onzeker, voor de Handelsbeurs is het verval alvast compleet ingezet.

Toegankelijkheid

Het Kruitmagazijn is een historisch gebouw in privé-eigendom. Het is enkel toegankelijk op afspraak, expliciete uitnodiging of inschrijving.

 

Door de (beschermde) constructie is het niet voor iedereen even vlot toegankelijk maar alles zal in het werk gesteld worden om hulp te bieden.

 

Er zijn parkings aan de Scheldelaan en de ingang van het Fort.

Beheer 

Vzw L’Embarcadère

Kazerneplein 10

Antwerpen 2040

Ondernemingsnummer: 0871740483

Info 

kruitmagazijn@gmail.com

Locatie: 

Wegwijzer