animaties in Lillo

 

Unieke fanfare voor niet-muzikanten

Compleet met instrumenten en uniformen

Van bedrijfsevent tot familiefeest

Konicklyke fanfare van Lilloo Statie-Gare

De Konincklyke Fanfare van Lilloo Statie-Gare 

 

In verhouding tot het bevolkingsaantal (35) is deze fanfare met zijn 5 actief spelende leden wellicht de grootste van Europa.

In het jaar 2000 verkreeg de Fanfare de titel ‘Konincklyke’ voor bewezen diensten aan het vaderland.

 

Deze fanfare werd samengesteld uit de restanten van de bij de onteigening teloorgegane korpsen uit de polder.

Haar leden:

 

 • Peggy: majorette van dienst en overgekomen uit Wilmarsdonk (Vermaak na Arbeid).
 • Eddy: champetter van Lillo, garde van den ijzeren weg, bevlogen accordeonist.
 • Kris: burgemeester, zingt (niet om aan te horen), speelt een massa instrumenten (allemaal even slecht).
 • Guido: drummer, vlaggendrager, ziet eruit als een oud-strijder maar is het niet.
 • Jan: meesterlijk tuba-bombardon-sousafoonspeler en gemeentesecretaris van Lillo.

 

Alle leden van de Fanfare zijn afgestudeerd aan het gereputeerde (Devos) Lemmensinstituut.

De Fanfare heeft haar lokaal in het Kruitmagazijn waar in 1995 voor het laatst gerepeteerd werd.

 

De Fanfare is het Huisorkest van:

 • De Burgemeester van Lillo
 • De Genooten van den Laesten Stuyver
 • De Poesje van Lillo

Geen voorkennis of muzikale scholing nodig.

Echte instrumenten waarbij het ‘cruciale’ deel is aangepast.

Perfect samenspel. 

 

Authentieke uniformen in alle maten (ook enkele kindermaatjes)

Prachtige pakjes voor de majorettes.

 

Instrumenten: bombardon (1), sousafoon (2), tuba (3), trombone (2), cymbalen (1), lyra (1), drumsets (2), grote trom (1), accordeons (4).

Tambour-majoor, vlaggendrager en de majoretten vormen de kers op de taart!

 

Hiermee vormen we een fanfare van enkele tot 20 deelnemers. 

 

Instructie ter plaatse met een ludieke animatie voor de toeschouwers.

Inoefening van de ‘paradepas’ en muzikale rondgang.

 

Totale duurtijd: 60 à 120 minuten.

Alle uiterlijke kenmerken van de Harmonie zijn aanpasbaar aan de wensen van de klant:

 

 • logo op de grote trom,
 • aangepaste vlag,
 • schouderlinten,
 • emblemen op het uniform…..

 

We hebben al deze technieken in eigen atelier en we maken een gedetailleerde offerte op.

Voor een geslaagde animatie hebben wij nodig:

 

 • Parkeerruimte voor bestelwagen met aanhanger.
 • Afsluitbare ruimte voor binnenevenementen.
 • Logo’s, teksten en aanpassingen dienen tijdig aangeleverd te worden.
 • Bij buitenevenementen is het weer een spelbreker, deze instrumenten verdragen geen regen.
 • De  deelnemers dienen niet vooraf ingelicht te worden, alles gebeurt ‘naturel’ ter plaatse.

cabaret den Laesten Stuyver

 

Peggy zingt, Eddy met Trekzak (trekt dus), Kris schrijft en zingt (helaas), Jan de Onmisbare, Guido de Onnavolgbare

Smartlappen en Verhalen 

Het levenslied en de lotsbestemming

 

Wat niet lachend kan gezegd worden is de waarheid niet!

 

In het Kruitmagazijn zal met de oude technieken zoals marionetten, zang, verhalen en muziek, een

beeld geschetst worden waarin iedereen zich herkent.

 

Haarscherp en met veel humor worden alledaagse voorvallen ontleed.

 

Oude recepten uit het verleden blijken springlevend... en de 'moderne' tijd lijkt ouder dan ze wil zijn.

Mensen blijven immers mensen.

 

De inspiratie komt uit het dagelijkse leven: een onuitputtellijke bron...

Leven, Lief en Leed is een rustpunt in een theaterzaal waar de tijd stil staat.

 

Welkom!

Geschiedenis

Ferrariskaart of de Cabinetskaart van Ferraris (samengesteld tussen 1770 en 1777)

 

Cabaret Den Laesten Stuyver 

 

 

Vlak naast de plaats waar de galg (justice) stond bevond zich de lusthof 'Cabaret Den Laesten Stuyver'.

 

Een galgenveld was in die tijd een plek van volksvertier en dat is in Lillo niet anders geweest.

 

Een ophanging of radbraking was een volksfeest 'pur sang'.

 

Bij een bezoek aan het archief van Middelburg vonden we een kwitantie terug die was afgetekend door de 'madam' van dit cabaret en waarmede een rekening was voldaan door de commandant van het fort.

 

Deze betrof het drankgebruik van de beul na een terechtstelling.

 

In Lillo gebeurde een groot aantal terechtstellingen, zelfs in die mate dat er meer soldaten zo aan hun einde kwamen dan dat er sneuvelden in de strijd.

 

In Lillo-Fort liepen twee eliteofficieren rond en de rest was 'tuig van de richel die hun ziel aan de duivel verkochten voor een slokje jenever'.

 

In het Nederlandse leger werden veroordeelde soldaten voor de keuze gesteld: de galg of naar het garnizoen van Lillo.

 

Het schetst perfect het harde leven in het Fort, de verst gelegen standplaats van het Nederlandse leger, en het isolement van een vesting waarin de burgerbevolking niet moest onderdoen voor de soldaten inzake moraal en zedelijkheid.

 

De protestantse dominee was hierheen gestuurd voor 'verdonkeremaningen ende handtastelykheden' in diverse Nederlandse gemeenten. Niks nieuws onder de zon wat betreft de geestelijke hoeders van ons geloof. Hij stierf aan 'eene smerige ziekte' en de omschrijving ervan doet vermoeden dat het om syfillis ging.

 

Deze geschiedenis werd vereeuwigd in het lied: Den Laesten Stuyver

Ludiek bezoek Lillo met de Burgemeester

Bezoek het Fort met de Burgemeester van Lillo

 

Straatzanger, verteller, poppenspeler, muzikant en bovenal burgemeester en éénmansschepencollege!

 

Uit een interview, verschenen in 1996 in het onvolprezen 'De Gazet van Lillo' komen de volgende uitspraken: "...In Lillo heb ik totale vrijheid van spreken, er is toch niemand die luistert...." en " ...mijn gehoor gaat er op achteruit, dat is geen drama, ik had toch al niet de gewoonte om te luisteren..." Volgens de burgemeester twee eigenschappen die in de politiek het totale verschil kunnen maken.

 

Hij heeft een bijzonder eigenzinnige kijk op de geschiedenis, het heden en de toekomst van Lillo en de verdwenen polderdorpen.

 

Daarbij bedient hij zich van verhalen, marktliederen op doek, de Fanfare en het unieke Kruitmagazijn.

 

Hij laat zich omringen door enkele discutabele figuren waarmee hij de passie deelt voor fanfaremuziek (of wat daarvoor moet doorgaan).

 

Een rondleiding eindigt altijd in het unieke Kruitmagazijn .

 

Nooit zal u Lillo nog op dezelfde wijze bekijken!

Boekingen hier

Gazette’s Chantants

De Fanfare en het Lijflied

Toegankelijkheid

Het Kruitmagazijn is een historisch gebouw in privé-eigendom. Het is enkel toegankelijk op afspraak, expliciete uitnodiging of inschrijving.

 

Door de (beschermde) constructie is het niet voor iedereen even vlot toegankelijk maar alles zal in het werk gesteld worden om hulp te bieden.

 

Er zijn parkings aan de Scheldelaan en de ingang van het Fort.

Beheer 

Vzw L’Embarcadère

Kazerneplein 10

Antwerpen 2040

Ondernemingsnummer: 0871740483

Info 

kruitmagazijn@gmail.com

Locatie: 

Wegwijzer

Auteursrechten 

Aan de Pitbulls van de Maffia in Auteursrechten,

 

De bescherming van de auteursrechten is voldoende geregeld bij wet.

 

Geen enkele organisatie is gemachtigd Peggy Mertens, Eddy Engelen of Kris Dockx te vertegenwoordigen, laat staan gelden te ontvangen.

 

Onze teksten en muziek zijn ofwel van eigen hand ofwel van traditionele oorsprong.

 

Wij scharen ons ten volle achter het standpunt van Godfried Willem Raes:

 

http://www.logosfoundation.org/copyleft/onzin_auteursrecht.html